8 Što nacionalno zakonodavstvo predviđa za imovinu registriranih i neregistriranih partnera?

Prema Obiteljskom zakonu izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete (čl. 11. Obiteljskog zakona).

U hrvatskom pravu izvanbračna zajednica ne mora biti registrirana, a da li su ispunjeni uvjeti da bi neka zajednica bila izvanbračna određuje sud u pojedinačnim postupcima u kojima se stranke pozivaju na prava koja imaju kao izvanbračni drugovi.

Izvanbračna zajednica žene i muškarca koja ispunjava uvjete iz članka 3. Obiteljskog zakona stvara imovinskopravne učinke na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Obiteljskog zakona o imovinskim odnosima bračnih drugova.

Životno partnerstvo je u hrvatskom pravu regulirano Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola. Prema tom Zakonu životna zajednica je zajednica obiteljskog života osoba itog spola sklopljena pred nadležnim tijelom u skladu sa Zakonom (čl. 2. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola). Osim životnog partnerstva, isti zakon predviđa i neformalno životno partnerstvo kao zajednicu obiteljskog života dviju osoba istog spola, koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom, ako zajednica traje najmanje tri godine i od početka je udovoljavala pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva (čl. 3. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola). Imovinski odnosi stranaka životnog i neformalnog životnog partnerstva uređeni su analogno pojmovima bračne stečevine i vlastite imovine (v. 2.1).