4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

4.1 Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

U Republici Češkoj postoje dva registra bračnih ugovora:

  • Popis ugovora o bračnom imovinskom režimu – javni elektronski popis
  • Registar ugovora o bračnom imovinskom režimu – nejavni elektronski registar.

Oba registra održava i s njima upravlja Javnobilježnička komora Republike Češke.

4.2 Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

4.3 Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

Popis ugovora o bračnom imovinskom režimu

Svrha Popisa ugovora je evidencija bračnih ugovora (ili sporazuma koji nadopunjuju bračne ugovore) i sudskih odluka o bračnom imovinskom režimu. Popis sadrži kazalo i zbirku ugovora.

U ovaj se registar unose sljedeći podaci:

  • ime, prezime, datum rođenja i prebivalište (budućih) bračnih drugova,
  • datum sklapanja i datum stupanja na snagu bračnog ugovora, specifikacija dogovorenog režima prema Građanskom zakoniku te ime, prezime i adresa javnog bilježnika koji je sastavio ugovor o bračnom imovinskom režimu, ili
  • datum izdavanja i datum stupanja na snagu sudske odluke o bračnom režimu, njen registarski broj, naziv suda koji je donio odluku te napomena je li sud ukinuo ili obnovio zajedničku imovinu bračnih drugova, ili smanjio njen postojeći opseg ili promijenio bračni imovinski režim,
  • ostale informacije po potrebi.

Zbirka ugovora sadrži kopiju bračnog ugovora ili sudske odluke.

Bračni ugovor se evidentira u Popisu samo ako je to navedeno u bračnom ugovoru ili na zahtjev oba bračna druga. S druge je strane evidencija sudskih odluka o bračnom imovinskom režimu obvezna bez obzira na odluku bračnih drugova.

Popis je javan i Javnobilježnička komora Republike Češke objavljuje informacije sadržane u Popisu na način koji omogućuje daljinski pristup. Svaki javni bilježnik izdaje, na bilo čiji zahtjev, kopiju bračnog ugovora ili sudske odluke iz Zbirke ugovora ili izdaje potvrdu da takav instrument nije registriran u Popisu (članak 35.j – 35.l Zakona br. 358/1992 Zb. o javnim bilježnicima i njihovim aktivnostima („Javnobilježnički postupci“).

Registar ugovora o bračnim imovinskom režimu

Svrha Registra ugovora je također evidencija bračnih ugovora (ili sporazuma koji nadopunjuju bračne ugovore) i sudskih odluka o bračnom imovinskom režimu. U ovaj se registar unose sljedeći podaci:

  • ime, prezime, datum rođenja i prebivalište (budućih) bračnih drugova,
  • ime, prezime i sjedište javnog bilježnika kod kojeg je deponiran bračni ugovor (ili takva informacija o sudskoj presudi),
  • registarski broj i datum ugovora (ili takva informacija o sudskoj presudi),
  • datum registracije.

Informacijama u Registru mogu pristupiti samo javni bilježnik koji je sastavio bračni ugovor i Javnobilježnička komora Republike Češke. Svrha Registra je izvor informacija o mjerodavnom bračnom imovinskom režimu samo u slučaju ostavinskog postupka nakon smrti bračnog druga. Na zahtjev javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku, Javnobilježnička komora mu dostavlja potvrdu o tome je li bračni ugovor (ili više ugovora(sporazuma)) sklopljen od strane ostavitelja registriran te kod kojeg je javnog bilježnika deponiran ili o tome je li registrirana sudska presuda o bračnom imovinskom režimu oporučitelja. Svi navedeni podaci dostavljaju se javnom bilježniku (članak 35. Javnobilježničkih postupaka).

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

Popis ugovora o bračnom imovinskom režimu

Ako su bračni ugovor ili sudska odluka o bračnom imovinskom režimu registrirani u Popisu, bračni par se na iste može pozivati prema trećim osobama čak i ako potonji nisu upoznati sa sadržajem ugovora ili odluke (članak 35. stavak 1. Javnobilježničkih postupaka).

Registar ugovora o bračnim imovinskom režimu

Evidencija u Registru nije zakonski obvezujuća. Registar služi samo za informacije.