6 Koje su posljedice smrti?

U nasljeđivanju se imovinska prava i obveze bivših bračnih drugova procjenjuju prema imovinskom režimu koji je među njima postojao (tj. bilo zakonskom režimu, ugovornom režimu ili režimu uspostavljenom odlukom suda) te također i prema uputama (oporuci) koje je ostavio ostavitelj u vezi svoje imovine u slučaju svoje smrti. Po potrebi se primjenjuju načela podjele imovine od strane suda navedena u Poglavlju 5.1. Međutim, preživjeli bračni drug i nasljednici se mogu dogovoriti drugačije (članak 764. stavak 1. Građanskog zakonika).

Ostaviteljev dio okončane i podijeljene zajedničke imovine (obično jedna polovica okončane zajedničke imovine) predstavlja dio njezine/njegove imovine (uz njezinu/njegovu vlastitu imovinu) koja je predmetom nasljeđivanja. Preživjeli bračni drug i ostaviteljeva djeca nasljeđuju u prvom nasljednom redu jednake dijelove (članak 1635. stavak 1. Građanskog zakonika).