7 Predviđa li vaše nacionalno zakonodavstvo posebne bračne imovinske režime za višenacionalne parove?

Češko pravo ne predviđa poseban bračni imovinski režim za višenacionalne parove.