8 Što nacionalno zakonodavstvo predviđa za imovinu registriranih i neregistriranih partnera?

Češko pravo ne predviđa poseban imovinski režim za registrirano partnerstvo. Registrirani partneri međutim mogu slobodno regulirati svoje imovinske odnose ugovorom. Isto se primjenjuje i na neregistrirane zajednice. Međutim u nasljeđivanju preživjeli registrirani partner i ostaviteljeva djeca nasljeđuju u prvom nasljednom redu jednake dijelove (članak 1635. stavak 1. i članak 3020. Građanskog zakonika).