9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Međunarodna nadležnost sudova Republike Češke u brakorazvodnom postupku (kao i u postupku poništenja braka i određivanja postojanja braka) postoji ako je barem jedan bračni drug državljanin Češke Republike ili ako tuženik ima prebivalište u Republici Češkoj.

Ako su oba bračna druga strani državljani i ako tuženik nema prebivalište u Republici Češkoj ili drugoj državi članici Europske unije te nije državljanin države članice Europske unije i nema ni prebivalište u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Irskoj, sudovi Republike Češke su nadležni ako:

  • su oba bračna druga imala prebivalište u Republici Češkoj, a tužitelj još uvijek ima prebivalište u Republici Češkoj;
  • tužitelj ima prebivalište u Republici Češkoj i drugi bračni drug se uključio u postupak, ili
  • tužitelj ima prebivalište u Republici Češkoj i imao ga je najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva.

(članak 47. Zakona o međunarodnom privatnom pravu)

Nadležnost odlučivanja o pravu na nekretnine koje se nalaze u Republici Češkoj pripada isključivo sudovima Češke Republike ili drugim nadležnim tijelima javne vlasti Republike Češke (članak 68. Zakona o međunarodnom privatnom pravu). Nadležnost sudova u postupku nasljeđivanja postoji ako je ostavitelj imao prebivalište u Republici Češkoj (članak 74. Zakona o međunarodnom privatnom pravu).

Po pitanju postupaka u vezi bračne imovine (uključujući i podjelu zajedničke imovine bračnih drugova nakon razvoda), nadležnost ima okružni sud u čijem okrugu bračni drugovi imaju ili su imali posljednje prebivalište u Republici Češkoj, ako barem jedan bračni drug još uvijek živi u okrugu tog suda. U slučaju nepostojanja takvog suda, nadležan je sud prema forumu u mjesta prebivališta bračnog druga koji nije pokrenuo postupak. U slučaju nepostojanja i takvog suda, nadležan je opći sud bračnog druga koji je pokrenuo postupak (članak 373. i 383. Zakona br. 292/2013 Zb. o posebnim sudskim postupcima). U slučajevima koji nisu povezani s brakorazvodnim postupkom nadležnost ima:

  • općinski sud u mjestu prebivališta tuženika, ili
  • ako se radi o nekretnini, općinski sud na čijem se području nekretnina nalazi, ili
  • ako na podjelu utječe postupak nasljeđivanja, općinski sud u na čijem se području vodi ostavinski postupak (članak 88. Zakona o parničnom postupku).