3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Bračnoimovinski režimi zajedničkog vlasništva, zajednica nerealiziranih kapitalnih dobitaka i odvojena imovina bračnih drugova mogu se promijeniti neograničeni broj puta tijekom njihova braka zaključivanjem ugovora o bračnoj imovini.

Unatoč režimu bračne imovine ugovorom o bračnoj imovini bračni drugovi mogu:

  • prekinuti režim bračne imovine odabran nakon braka ili ugovorom o bračnoj imovini
  • odabrati drugi režim imovine propisan zakonom
  • napraviti izmjene u odabranom režimu imovine u slučajevima propisanim zakonom
  • pobliže naznačiti pravo mjerodavno za imovinske odnose bračnih drugova koji prebivaju u različitim državama ili imaju različito državljanstvo.

U slučaju režima zajednice imovine u ugovoru o bračnoj imovini može se navesti sljedeće:

  • da se ograničenja nametnuta zakonodavstvom za transakcije koje se odnose na njihov obiteljski stan ili stan koji odvojeno koristi jedan bračni drug ne primjenjuju (vidi 2.4.)
  • da se pojedinačna imovina ili određene vrste imovine mogu deklarirati kao zajednička imovina ili odvojena imovina
  • da se pravo upravljanja zajedničkom imovinom može povjeriti jednome bračnome drugu a takvo se pravo može ograničiti uvjetima dogovorenim u njihovom ugovoru
  • može se naznačiti da nije potrebna suglasnost bračnih drugova za transakcije izvršene u samostalnoj djelatnosti drugog bračnih drugova.

U slučaju režima zajednički obračunatih dobitaka u bračnom ugovoru o bračnoj imovini može se naznačiti sljedeće:

  • da se ne primjenjuju ograničenja koja se mogu nametnuti zakonodavstvom za transakcije koje se odnose na njihov obiteljski stan ili na stan koji odvojeno koristi jedan bračni drug (vidi 2.4.)
  • da se opseg i izračun fiksne dugoročne imovine određuje drukčije nego što je predviđeno zakonom (vidi 5.3.).

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Bračni drugovi sklapaju ugovor o bračnoj imovini osobno i moraju ga sastaviti i ovjeriti kod javnoga bilježnika.

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Ugovor o bračnoj imovini može se zaključiti ili prije braka ili tijekom braka (u potonjemu slučaju on stupa na snagu po njegovu sklapanju). Ako je zaključen prije braka, ugovor stupa na snagu danom proglašenja braka.

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Bračni drugovi su slobodni izmijeniti ugovor o bračnoj imovini (vidi 3.1.).