4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

Ako po zaključenju braka bračni drugovi odaberu ili režim zajedničkog obračuna dobitaka ili režim odvojene imovine, onda službenik matice rođenih, umrlih i brakova ili javni bilježnik koji zaključuje njihov brak šalje obavijest Registru bračne imovine radi relevantnog upisa u taj registar.

Ako izgledni bračni drugovi ne odaberu imovinski odnos kod prijave braka i ne sklope ugovor o bračnoj imovini, odredbe koje se odnose na zajedničku imovinu primjenjuju se na njihove imovinske odnose sa zaključenjem braka i ne unose se u Registar bračne imovine.

Ako bračni drugovi zaključe bračni ugovor, onda se detalji tog ugovora unose u Registar bračne imovine na zahtjev najmanje jednog od bračnih drugova na temelju zahtjeva koji je ovjerio javni bilježnik.

Ako režim zajednice imovine ili režim zajednice obračunatih dobitaka ukine sud, onda taj sud šalje presliku sudske odluke Javnobilježničkoj komori radi upisa u Registar bračne imovine.

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

Republika Estonija ima jedan registar bračne imovine, koji vodi Javnobilježnička komora

(Zakon Republike Estonije o upisniku bračne stečevine)

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

U registarskoj kartici je navedeno sljedeće: osobni podaci bračnih drugova, režim bračne imovine, dopune o imovinskim pravima bračnih drugova, primjeni estonskog ili inozemnog prava na vlasnička prava bračnih drugova i podaci o ugovoru o bračnoj imovini.

Dokumenti koji predstavljaju osnove za unošenje podataka čuvaju se u registarskom spisu (bračni ugovor, sudske odluke, zahtjevi za unošenje podataka, itd.).

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Svi mogu pristupiti informacijama upisanim u registarsku karticu o bračnoj imovini i dobiti njihov ispis. Registarskim spisima može se pristupiti i dobiti ispis dokumenata sadržanim u njima ako za to postoji pravni interes.

Pravni interes bračnih drugova, javnih bilježnika, javnih ovršitelja, stečajnih povjerenika, sudova i tijela vlasti koja imaju ovlasti nadzora se predmnijeva.

Podacima sadržanim u Registru bračne imovine može se pristupiti u javnobilježničkim uredima i na relevantnim mrežnim stranicama. Javnobilježnička nagrada se plaća u skladu sa Zakonom o javnobilježničkim nagradama nakon pristupanja informacijama sadržanim u Registru bračnih ugovora u javnobilježničkom uredu.

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

Ako bračni drugovi naprave dopune svog režima zajedničke imovine ili ako prekinu ili dopune svoj režim bračne imovine (vidi 3.1.), onda to ima pravni učinak u odnosu na treće strane samo ako su promjene unesene u Registar bračne imovine ili ako je treća strana bila svjesna postojanja ugovora o bračnoj imovini.