2 Postoji li zakonsko uređenje bračne imovine, a ako postoji, što omogućava?

2.1. Opišite opća načela: koja imovina je zajednička (bračna stečevina)? Koja imovina je vlastita imovina bračnog druga?

Tamo gdje nema bračnog ugovora, bračni drugovi su podvrgnuti režimu zajednice imovine: zajednica sjecanja/bogaćenja (članak 1400-1491 CC). Imovina stečena za vrijednu naknadu nakon braka je zajednička. Međutim, imovina koju je već posjedovao jedan od bračnih drugova na dan sklapanja braka, stečena kao poklon ili nasljedstvo,i i imovina "osobne prirode" odvojeno je vlasništvo, (članak 1404 CC).

2.2. Postoje li pravne pretpostavke za podjelu imovine?

Imovina bračnih drugova se smatra zajedničkom ako nije dokazano da spada u odvojeno vlasništvo (članak 1402 CC).

2.3. Trebaju li bračni drugovi utvrditi popis imovine? Ako trebaju, kada i na koji način?

Bračni drugovi ne moraju sastavljat popis (imovine).

2.4. Tko je odgovoran za upravljanje imovinom? Tko ima pravo raspolagati imovinom? Može li jedan bračni drug upravljati/raspolagati imovinom samostalno ili je potrebna suglasnost drugoga bračnoga druga (npr. u slučaju raspolaganja zajedničkom nekretninom)? Kakav učinak ima izostanak suglasnosti na valjanost pravnog posla i prigovor prema trećoj osobi?

Svaki bračni drug može upravljati i raspolagati svojom odvojenom imovinom (članak 1428 CC) i zajedničkom imovinom (članak 1421 paragraph 1 CC). Međutim, zbog njihove ozbiljnosti se nekim transakcijama koje su povezane sa zajedničkom imovnom mora se su-upravljati. To znači da transakcije moraju provoditi oba bračna druga ili jedan od njih, ali uz suglasnost drugog. Ovaj uvjet se primjenjuje specifično na: raspolaganja zajedničkim vlasništvom bez naknade i cesijom zajedničke imovine kako bi se zajamčilo vraćanje duga trećoj strani (članak 1422 CC) te raspolaganje koje se odnosi na nekretnine, poslovne udjele, neprenosive korporativne dionice i pridružena prava koja zajednički posjeduju (članak 1424 CC).

Ako je jedan od bračnih drugova prekršio ova pravila, drugi bračni drug može poništiti transakciju, (članak 1427 CC).

U slučaju zlouporabe ovlasti ili nepodobnosti jednoga partnera, drugi partner se može obratiti sudu da zamijeni njega/nju u korištenju tih ovlasti (članak 1426 CC).

Bračni drugovi ne smiju odvojeno raspolagati pravima kojima se osigurava smještaj obitelji (članak 215 stavak 3 CC).

2.5. Jesu li pravni poslovi jednog bračnog druga obvezujući i za drugoga?

Bračni drug može upravljati odvojenom imovinom svoga bračnoga druga ako je tako izrijekom odobreno (članak 1431 CC), prešutno (članak 1432 CC) ili sudskom odlukom (članak 1429 CC).

2.6. Tko je odgovoran za dugove nastale za vrijeme trajanja braka? Iz koje imovine vjerovnici mogu namiriti svoja potraživanja?

Dugovi nastali prije braka naplaćuju se iz odvojene imovine i primanja bračnoga druga-dužnika (članak 1410 i 1411 CC). Dugovi ugovoreni tijekom braka mogu biti ovršeni iz odvojene imovine bračnih drugova-dužnika i od zajednice imovine (članak 1413 CC).

Bez suglasnosti drugoga bračnoga druga dugovi koji proizlaze iz zajma ili jamstava drugog bračnoga druga mogu biti ovršeni samo u odnosu na odvojenu imovinu (članak 1415 CC).

Zaključno, gdje su ugovor zajednički ili pojedinačno ugovorili bračni drugovi, ovršena može biti sva obiteljska imovina (članak 1418 CC). To može biti slučaj poglavito sa dugovima napravljenim za održavanje njihova kućanstva ili obrazovanje djece (članak 1414 CC).