3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Odredba članka (1387 CC) navodi načela slobode bračnih drugova u odnosu na sporazum koji uređuje njihove bračne odnose. Bračni drugovi mogu odabrati konvencionalnu zajednicu, (članak 1497 et seq. CC), jedinstvenu zajednicu čime se sva imovina i dugovi udružuju, (članak 1526 CC) odvojenu imovinu gdje nema zajedničke imovine, (članak 1536 et seq. CC) sudjelovanje u stjecanju pri čemu nema zajednice imovine, ali svaki bračni drug u slučaju razvoda i smrti ima pravo primati novčanu nadoknadu gdje je on/ona akumulirao manje bogatstva tijekom braka od drugog bračnoga druga (članak 1569 et seq. CC). Bračni drugovi možda nikada neće isključiti primjenu "primarnoga" režima, koji se primjenjuje samo na račun njihova braka (članak 212 et seq. CC). Od 1. svibnja 2013. mješoviti francusko-njemački parovi i, još šire, svaki par koji živi u Francuskoj ili Njemačkoj ili je podložan francuskom ili njemačkom režimu bračne imovine mogao je izabrati novi francusko-njemački režim bračne imovine. Taj režim je najviše zasnovan na režimu sudjelovanja u stjecanju (režim razdvojene imovine kroz cijelo trajanje braka, nakon njegova razvrgnuća svaki bračni drug ima pravo na polovinu imovine stečene tijekom braka).

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Bračni ugovor mora sastaviti javni bilježnik (članak 1394 CC). Vjenčani list mora pokazati je li sklopljen bračni ugovor te ime i adresu javnog bilježnika koji mu je posvjedočio (članak 76 CC). Ako to propuste, smatra se da su bračni drugovi u odnosu na treće strane oženjeni/udati u režimu zakonske zajednice.

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Bračni ugovor se mora zaključiti prije sklapanja braka i bit će na snazi na dan sklapanja braka (članak 1395 CC).

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ovaj ugovor se može dopuniti prije braka i podložan je istim formalnostima kao i prije njegovog sklapanja (članak 1396 CC) (vidi 3.2). Nakon što je bračnoimovinski režim na snazi 2 godine, bračni drugovi mogu odlučiti promijeniti rečeni režim putem vjerodostojne javnobilježnička isprave (članak 1397 CC). Vjerovnici i odrasla djeca svakog od bračnih drugova mogu osporiti takvu dopunu. U slučaju suprostavljanja ili ako jedan od bračnih drugova ima maloljetnu djecu, taj akt treba ratificirati sud.