4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

U Francuskoj ne postoji registar bračne imovine ni registar bračnih ugovora.