6 Koje su posljedice smrti?

U slučaju smrti bračna zajednica se razvrgava i potom dijeli na dva dijela. Nadživjeli bračni drug dobiva jednu polovinu, a druga polovina se raspodjeljuje na nasljednike preminuloga bračnoga druga. Međutim, nadživjeli bračni drug je također nasljednik i njegova ili njezina prava variraju u skladu s drugim nasljednicima (članak 756 et seqq. CC). Ako ima živih potomaka, nadživjeli bračni drug nasljeđuje plodouživanje cijele nekretnine ili vlasništvo njezine jedne četvrtine (članak 757 CC). Ako su otac i majka pokojnika živi, svaki od njih nasljeđuje jednu četvrtinu, uz podsjetnik da im to ostavi nadživjel bračni drug (članak 757-1 CC). Ako pokojnikov otac i majka nemaju nasljednika, nadživjeli bračni drug nasljeđuje čitav imetak potomaka (članak 757-2 CC).