7 Predviđa li vaše nacionalno zakonodavstvo posebne bračne imovinske režime za višenacionalne parove?

Sporazum potpisan 4. veljače 2010., a koji je stupio na snagu u Francuskoj 1. svibnja 2013. i rezultat je suradnje francuskog i njemačkog ministra pravosuđa, stvorio je dodatni, izborni režim bračne imovine zasnovan na režimu sudjelovanja u stjecanju koji postoji i u Francuskoj i u Njemačkoj.

Tijekom braka bračni drugovi će doći pod režim odvojene imovine. Nakon njegova razvrgnuća svaki bračni drug ima pravo na jednu polovinu njihove imovine stečene tijekom braka.

Ovaj je režim bračne imovine na raspolaganju ne samo francusko-njemačkim parovima nego i parovima koji žive u Francuskoj ili Njemačkoj ili čiji je režim bračne imovine podložan francuskom ili njemačkom pravu.