8 Što nacionalno zakonodavstvo predviđa za imovinu registriranih i neregistriranih partnera?

Neregistrirana partnerstva (kohabitacija) se priznaju u, (članak 515-8 CC) ali nisu regulirana.

Registrirana partnerstva (civilna partnerstva - francuski PACS) se reguliraju odredbama Građanskog zakona (članak 515-1 CC et seqq). Ta partnerstva su dostupna istospolnim (kao i heteroseksualnim) parovima.

Građanski partneri su zajedno i pojedinačno odgovorni za dugove ugovorene od strane jednog partnera za "svakodnevne potrebe" (članak 515-4 CC).

Svaki partner ostaje slobodan upravljati svojom imovinom i ostaje odgovoran za svoje osobne dugove. Imovina za koju vlasništvo nije uspostavljeno pretpostavlja se zajedničkim (članak 515-5 CC). Partneri mogu odrediti daje imovina stečena tijekom njihova partnerstva zajedničko vlasništvo (članak 515-5-1 CC).