8 Što nacionalno zakonodavstvo predviđa za imovinu registriranih i neregistriranih partnera?

Do 30. rujna 2017. njemački je zakon propisivao registrirana partnerstva kao zakonsku instituciju izjednačenu s brakom i predviđenu za istospolne parove u skladu sa Zakonom o registriranim partnerstvima (Lebenspartnerschaftsgesetz; LPartG).

Zakon od 20. srpnja 2017. kojim se uvodi pravo istospolnih parova na sklapanje braka (vidi njemački Službeni list BGBL. I, str. 2787), a koji je stupio na snagu 1. listopada 2017., omogućio je sklapanje braka i istospolnim parovima. Na homoseksualne brakove se primjenjuju iste odredbe kao i na heteroseksualne pa su sada također moguća i posvojenja.

Već registrirana partnerstva i dalje postoje osim ako oba pratnera/partnerice ne izjave pred matičarem da žele stupiti u brak (vidi § 20a LPartG). Otvaranjem mogućnosti sklapanja braka za istospolne parove registrirana partnerstva su postala suvišna. Tako više nije moguće sklopiti registrirano partnerstvo.

S ciljem njihove valjanosti njemački je zakonodavac propisao posebna pravila o rješavanju sukoba zakona za homoseksualne brakove i registrirana partnerstva: njihovo zasnivanje, opće i imovinske učinke te poništenje propisani su materijalnim odredbama ddržave u kojoj su registrirana (čl. 17 b, st. 1. U vezi s podstavkom. 4. Uvodnog zakona Njemačkog građanskog zakonika, EGBGB, po potrebi). U slučaju registriranih partnerstva ili istospolnih brakova istih osoba u različitim federalnim državama, obvezujući je posljednji upisani brak ili partnerstvo od trenutka sklapanja (čl. 17b st. 3. u vezi sa stavkom 4. EGBGB-a, po potrebi).

Pravila o rješavanju sukoba zakona koja se primjenjuju na homoseksualna partnerstva registrurana u inozemstvu su predmet rasprave.