9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Međunarodna nadležnost u brakorazvodnim predmetima se određuje Uredbom (EC) br. 2201/2003 (Uredba Bruxelles II bis). Što se tiče odlučivanja o predmetima koji proizlaze samo iz režima bračne imovine njemački sudovi imat će međunarodnu nadležnost uz uvjet da njemački sud ima mjesnu nadležnost sukladno odredbama Obiteljskog zakona (§ 105 FamFG).Poglavito, pred sudom čija bračna parnica još traje imat će mjesnu nadležnost. Štoviše, nadležnost će imati općenito sud u mjestu u kojem bračni drug tuženik ima prebivalište (§ 262 FamFG).

Kod pokretanja svih pravnih postupaka, donošenja presuda i izdavanja akata na dan ili nakon 29. siječnja 2019., bez obzira na datum sklapanja braka, primjenjivat će se Uredba Vijeća (EU) br. 2016/1103 od 24. lipnja 2016.

Uredba predviđa da će nadležna tijela biti kako slijedi:

- U stvarima bračnoimovinskog režima u slučaju smrti jednog bračnog druga, nadležnost ima sud koji je nadležan za nadljeđivanja (čl. 4).

- U stvarima bračnoimovinskog režima u slučaju podnošenja zahtjeva za razvod braka, zakonske rastave ili poništenja braka, nadležnost općenito ima sud koji je nadležan za bračne sporove.

- U ostalim slučajevima bračni drugovi mogu sporazumno dogovoriti da je nadležna država članica mjerodavnog prava ili država članica u kojoj je sklopljen brak. Takav sporazum mora biti sastavljen u pisanom obliku te ga datiraju i potpisuju oba bračna druga. Kada nema sporazuma, u pravilu su za rješavanje svih pitanja vezanih uz njihov bračnoimovinski režim, osim u slučaju smrti jednog bračnog druga ili bračnog spora nadležni sudovi države članice:

  • U kojoj bračni drugovi imaju zajedničko uobičajeno u vrijeme podnošenja zahtjeva sudu ili u surprotnome,
  • Posljednjeg uobičajenog boravišta bračnih drugova ukoliko jedan bračni drug u toj državi i dalje boravi ili u surprotnome,
  • Uobičajenog boravišta protustranke ili u surprotnome,
  • Zajedničkog državljanstva bračnih drugova.

Uz iznimku parničnog postupka, javni bilježnici u Njemačkoj nisu vezani ovim pravilima o nadležnosti te mogu slobodno postupati, na primjer, kod sastavljanja bračnog ugovora ili sporazuma o izboru prava.