3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Bračni drugovi mogu urediti svoj bračnoimovinski režim ugovorom kojim biraju mjerodavni režim zajednice imovine pod uvjetom da se pravila obveznog prava ne krše takvim ugovorom. U tom ugovoru bračni drugovi mogu regulirati detalje koji se odnose na razmjere zajednice imovine, kako će se upravljati njihovom zajednicom imovine, kada on istječe, itd. Taj ugovor se ne smije odnositi na uzance, zakone, koji nisu na snazi ili na inozemne zakone.

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Formalni uvjeti za usvajanje režima zajednice imovine jesu: a) ugovor mora biti u obliku javnobilježničke isprave i b)mora biti upisan u poseban javni registar, koji se posebno vodi za tu svrhu (članak 1403(2) HCC). Bračni drugovi zainteresirani za pripremanje takvog ugovora moraju se obratiti javnom bilježniku radi sastavljanja istoga.

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Ovaj ugovor može se zaključiti ili prije ili nakon sklapanja braka te stupa na upisom u poseban javni registar.

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Bračni drugovi mogu slobodno dopuniti postojeći ugovor pod uvjetima navedenim u točki 3.2.