4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

članak 1403(2) HCC zahtijeva da se ugovor upiše u poseban javni registar kako bi bio obvezujući i prema trećim stranama.

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

Vjerodostojnu javnobilježničku ispravu u kojoj bračni drugovi odaberu režim zajednice imovine treba unijeti u registar zajedno sa svim relevantnim aspektima, kao što su imena, razmjeri režima zajednice imovine i detalji o njegovu prestanku.

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Svaka osoba s pravnim interesom može pristupiti javnom registru koji sadrži gore navedene upise.

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravne učinke prema trećim stranama kad se upiše u poseban javni registar (članak 1403 HCC).