6 Koje su posljedice smrti?

  • U sustavu odvojene imovine/sudjelovanja u stjecanju nadživjeli bračni drug nasljeđuje najmanje dio ostavinske mase iza pokojnoga bračnoga druga bilo na temelju odredaba njegove oporuke ili bez oporuke. Prema odredbama o nepostojanju oporuke bračni drug dobiva jednu četvrtinu njegove ostavine ukoliko postoje djeca. Ako nema djece, on/ona nasljeđuje jednu polovinu imetka zajedno s braćom pokojnika ili njihovom djecom, roditeljima pokojnika ili u njihovoj odsutnosti djedovima i bakama, ujacima i prvim bratićima i sestričnama. Gdje nema najbližeg srodnika,on/ona nasljeđuju cijeli imetak (članak 1820¬1821 HCC). Unatoč tome što je pokojnik naznačio u svojoj oporuci, nadživjeli bračni drug ima pravo na njegov/njezin zakonski dio imovine koji iznosi do polovine dijela na koji bi imao pravo da oporuke nije bilo.
  • U sustavu zajednice imovine u slučaju smrti jednog bračnog druga taj režim se prekida, a nadživjeli bračni drug dobiva njegov/njezin dio zajednice imovine. Osim toga, on/ona nasljeđuje dio zajedničke imovine od pokojnoga bračnoga druga i osobnu imovinu potonjega ili prema odredbama oporuke ili prema odredbama o nepostojanju oporuke na gore opisan način. Da bi nadživjeli bračni drug naslijedio u skladu s navedenim, pokojni bračni drug nije smio podnijeti zahtjev za razvod od njega/nje prije njegove/njezine smrti (članak 1822 HCC).