8 Što nacionalno zakonodavstvo predviđa za imovinu registriranih i neregistriranih partnera?

Zakonom 3719/2008. uveden je koncept 'sporazuma o slobodnom partnerstvu' koje mogu sklopiti samo odrasli heteroseksualci. Članci 1 do 13 navode pretpostavke za sastavljanje i prestanak takvog sporazuma o slobodnom partnerstvu, uređuju imovinske odnose između partnera te pitanja uzdržavanja i roditeljske skrbi i osiguravaju nasljedna prava koja proizlaze iz takvog sporazuma. Takvi sporazumi se moraju sastavljati u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 6. Zakona pobliže propisuje sljedeće mogućnosti:

  • 1) ako partneri ne uključe bilo koju posebnu odredbu u sporazum o slobodnom partnerstvu, sve dok je on na snaz oni podliježu režimu odvojene imovine u pogledu imovine stečene prije ovog sporazuma i za onu koju će steći ubuduće za vrijeme važenja ovog sporazuma
  • 2) partneri mogu naznačiti u sporazumu o slobodnom partnerstvu da će sva imovina koja će se steći ubuduće tijekom važenja ovog sporazuma pripadati njima oboje u jednakim dijelovima
  • 3) partneri mogu naznačiti u tom sporazumu da će, ako sporazum bude raskinut, svaka od strana imati tražbine od one druge strane za imovinu stečenu tijekom važenja tog sporazuma ako je on/ona pridonio njezinom stjecanju. Ovaj zahtjev ne može se pojaviti kod nasljednika korisnika.Takav zahtjev ne mogu odnijeti nasljednici korisnika, niti im to može biti pripisano niti oni to mogu naslijediti niti to mogu naslijediti; to predstavlja zalog prema nasljednicima dužnika. Taj zahtjev zastarijeva dvije godine nakon razrvrgnuća sporazuma.

    Sve dok se tiče nasljednih prava nadživjelog partnera, bilo na temelju nepostojanja oporuke ili na temelju oporuke, članak 11 (odredba obveznog prava) navodi da:

    • Kad je sporazum o slobodnom partnerstvu razriješen smrću jednog partnera, njegov nadživjeli partner imat će bez ostavljene oporuke nasljedno pravo u iznosu jedne šestine ostavinske mase ako ima djece, do jedne trećine ako postoje nasljednici drugog ranga i do ukupne ostavinske mase ako nema rodbine pokojnika koji mogu biti navedeni kao oporučni nasljednici.
    • Unatoč tome što je pokojnik naveo u svojoj oporuci, nadživjeli partner imat će pravo na njegov/njezin zakonski dio imovine koja će iznositi do polovine oporučnog dijela koji pripada njemu/njoj.
  • 4) Nema odredbi koje uređuju imovinska prava neregistriranih partnera.