9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Grčki sudovi nadležni su odlučivati o sporovima parova različitih državljanstva gdje grčko privatno međunarodno pravo to propisuje, drugim riječima, ako takav predmet ima supstancijalnu poveznicu s Grčkom.

Općenito, postoji nadležnost grčkih sudova ako tuženik ima stalno prebivalište u Grčkoj. U slučaju da tuženik nema stalno prebivalište ni u Grčkoj ni u inozemstvu, nadležan je kotarski-općinski sud u njegovu/njezinu prebivalištu (članak 3, 22 Zakon o parničnom postupku CCP).

U slučaju bračnih prijepora također je mjerodavan kotarski-općinski sud u mjestu posljednjeg prebivališta bračnih drugova (članak 39 CCP). Grčki sudovi su uvijek nadležni za stranke koje imaju grčko državljanstvo (članak 611 i 612 CCP ).