3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Bračni drugovi mogu zaključiti bračni ugovor o podjeli imovine za vrijeme trajanja zajedničkog bračnog života prije ili nakon braka.

(čl. 4:34 (1) Građanskog zakonika)

Svrha bračnog ugovora je omogućiti (budućim) bračnim drugovima definiranje imovinskog režima – umjesto bračne stečevine– s ciljem definiranja takvih imovinskopravnih odnosa za vrijeme trajanja braka od vremena navedenog u ugovoru. U bračnom ugovoru strane mogu ugovoriti nekoliko različitih imovinskih režima u odnosu na određenu imovinu te čak mogu odstupati od pravila o obveznim i izbornim imovinskim režimima ako takvo odstupanje nije zabranjeno Građanskim zakonikom. 

(čl. 4:63 Građanskog zakonika)

Građanski zakonik detaljno propisuje odabir između dva imovinska režima: odgođena bračna stečevina i  dioba imovine. Međutim, strane nisu obvezne odabrati jedan od tih režima.

(čl. 4:71-4:73 Građanskog zakonika)

(Budući) bračni drugovi mogu unaprijed dogovoriti korištenje svoga zajedničkog doma u slučaju razvoda ili prekida zajedničkog bračnog života. Ugovor će se smatrati valjanim ako se radi o vjerodostojnoj ili privantnoj ispravi koju je supotpisao odvjetnik.

Strane također trebaju imati mogućnost u bračnom ugovoru dogovoriti na koji će način koristiti zajednički dom.

(čl. 4:78., stavak 1. i 3. Građanskog zakonika)

Suprotno je moralu društva pa se stoga smatra nevaljanim ako ugovor svu vlastitu i zajedničku imovinu daje jednom bračnom drugu bez odgovarajuće naknade drugom bračnom drugu.  

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Bračni ugovor je valjan ako se radi o javnoj ispravi, u kojem slučaju istu mora sastaviti javni bilježnik, ili ako se radi o privatnoj ispravi, u kojem slučaju je mora supotpisati odvjetnik.

(čl. 4:65., stavak 1. Građanskog zakonika)

Da bi bračni ugovor bio valjan ako je bračni drug mlađi od osamnaest godina ili ako ima djelomično ograničenje pravne sposobnosti u imovinskim pitanjima, potrebno je odobrenje staratelja.

(čl. 4:64., stavak 2. Građanskog zakonika)

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Bračni drugovi mogu zaključiti bračni ugovor prije ili poslije sklapanja braka. Ako se bračni ugovor zaključi prije sklapanja braka, stupa na snagu nakon početka zajedničkog života bračnih drugova. Ako se zaključi nakon sklapanja braka, stupa na snagu odmah nakon potpisivanja.

(čl. 4:34., stavak 1. Građanskog zakonika)

Bračni ugovor ne smije sadržavati stavke s retroaktivnim učinkom koje mogu promijeniti, a na štetu treće strane, bilo koju obvezu koju je bračni drug preuzeo prema trećoj strani prije zaključenja bračnog ugovora.  

(čl. 4:67., stavak 1. Građanskog zakonika)

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Bračni ugovor se može izmijeniti ili raskinuti u bilo koje vrijeme tijekom zajedničkog života u braku.

Na izmjene i raskidugovora primjenjuju se iste formalne obveze koje se primjenjuju na izvorni ugovor.

(čl. 4:66 Građanskog zakonika)