4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

Da, Državni registar bračnih ugovora i ugovora o partnerstvu (u daljnjem tekstu: Upisnik) postoji od 15. ožujka 2014.

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

Registar sadrži sljedeće podatke:

  • postojanje ugovora;
  • ime, prezime (i djevojačko prezime) te datum i mjesto rođenja ugovornih strana kao i ime njihovih majki te njihova djevojačka prezimena;
  • identifikacijski broj i datum vjerodostojne isprave/datum privatne isprave koju je supotpisao odvjetnik i koja uključuje ugovor;
  • ime i prezime te sjedište javnoga bilježnika, identifikacijski broj i datum registracije;
  • u slučaju raskida ugovora, činjenicu raskida, ime i prezime te sjedište javnoga bilježnika koji je obavio registraciju, identifikacijski broj i datum registracije.

(čl. 36/K Zakona XLV. iz 2008. o određenim nespornim javnobilježničkim postupcima)

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Bilo koja osoba koja ima pravni interes ima pravo zatražiti informacije o postojanju ugovora te izraditi bilješke o takvim infromacijama za svoje potrebe. Zahtjev, za koji se plaća naknada, može se podnijeti kod bilo kojeg mađarskog javnog bilježnika. Javni bilježnik može izdati potvrdu o postojanju ugovora ako mu je podnositelj zahtjeva dao podatke (vidi pod 4.2.) o jednoj od ugovornih strana te ako je ista osoba dokazala svoj pravni interes.

Javni bilježnik na zahtjev izdaje potvrdu o postojanju ili nepostojanju ugovora u registru. Informacije o sadržaju ugovora mogu se dati samo uz pisani pristanak jedne od ugovornih strana. Takav zahtjev se može podnijeti kod javnog bilježnika koji je registrirao postojanje ugovora ili njegove izmjene, poništenje ili prekid. Nadležni javni bilježnik u ostavinskom postupku vrši uvid u Registar elektroničkim putem kako bi provjerio je li ostavitelj bio stranka bračnoga ugovora. Ako je to slučaj, javni bilježnik će zatražiti dostavu ugovora.

(čl. 36/K stavci 3.-5. i stavak 10. Zakona XLV iz 2008. o određenim nespornim javnobilježničkim postupcima)

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

Bračni ugovor proizvodi pravne učinke u odnosu na treće strane ako je upisan u Registar ili ako bračni drugovi mogu dokazati da je treća strana bila svjesna da je takav ugovor postojao, uključujući njegov sadržaj.

(čl. 4:65., stavak 2. Građanskog zakonika)

Potvrda iz registra javna je isprva, za čiji se sadržaj uzima da je istinit dok se ne dokaže suprotno.

 (čl. 36/H  stavak 4. Zakona XLV iz 2008. o određenim nespornim javnobilježničkim postupcima)