7 Predviđa li vaše nacionalno zakonodavstvo posebne bračne imovinske režime za višenacionalne parove?

Mađarski zakon ne dozvoljava posebne bračne imovinske režime za višenacionalne parove.