9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

U slučaju podjele bračne stečevine tijekom razvoda sudovi u Mađarskoj su također nadležni za podjelu ukoliko su nadležni voditi brakorazvodni postupak. Sudska nadležnost u brakorazvodnom postupku, ovisno o slučaju, utvrđuje se u skladu s državljanstvom ili prebivalištem/boravištem bračnih drugova. Kada nemaju veze s brakorazvodnim postupkom, mađarski sudovi imaju nadležnost u slučajevima koji se odnose na bračnu stečevinu te imovinu registriranih partnera pod uvjetom da bračni drugovi ili registrirani partner imaju prebivalište ili boravište u Mađarskoj. (čl. 59. stavak 2. i 3.; 62/B a); 62/D stavak 2. ZMPP-a)