8 Što nacionalno zakonodavstvo predviđa za imovinu registriranih i neregistriranih partnera?

Sustav režima zajednice imovine se također primjenjuje na registrirana partnerstva, osim ako partneri odaberu sporazum o imovini (te, kao u slučaju braka, imaju mogućnost odabrati odvajanje imovine). Zakon 76/2016 se također odnosi na registrirana partnerstva, odredbe o zakonskom nasljeđivanju, nužnom dijelu, isključenju, sravnjivanju i ugovore koji se odnose na prava iz obiteljskog zakona. Stavak 21. (Zakon 76/2016) propisuje da se članci koji se odnose na zakonsko nasljeđivanje, nužni dio i isključenje takođr primjenjuju na registrirane partnere.