9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Jedina nadležnost je na sudovima. Kao općenito pravilo, talijanski sudovi imaju nadležnost ako tuženik prebiva (prebivalište osobe je u mjestu gdje je on/ona uspostavio glavno sjedište svoga poslovanja i interesa; članak 43 CC) ili je rezident (stalno boravište je u mjestu u kojem osoba obično živi; članak 43 CC) u Italiji (članak 3 Zakona br. 218 od 31. 5.1995.).

Nadalje, u pitanjima ništetnosti i poništenja braka, osobnog razdvajanja i razvrgnuća braka talijanski sudovi imaju također nadležnost ako je jedan od bračnih drugova talijanski državljanin ili je sklapanje braka obavljeno u Italiji (članak 32 Zakona br. 218 od 31. 5.1995.).