4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

Režim bračne stečevine ugovoren u bračnom ugovoru mora biti upisan u Registar bračno-imovinskih odnosa koji se vodi u Registru poduzeća kako bi se mogao pobijati u odnosu na treće strane. Osim toga, upisuju se i sve druge informacije predviđene zakonom (vidi pod 4.2.) te ugovori, presude, sudske odluke i primjedbe koje se odnose na imovinske odnose bračnih drugova.

Bračni ugovor se upisuje u odgovarajući regionalni odjel pri Registru poduzeća na čijem je administrativnom području upisano prebivalište jednog bračnog druga. Ako bračni ugovor sadrži odredbu o nekretninama, ugovor se također upisuje u zemljišne knjige u mjestu u kojem se nekretnine nalaze.

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

Registar bračno-imovinskih odnosa sadrži sljedeće podatke:

  • podatke o bračnim drugovima;
  • podatke o ugovorenom režimu bračne stečevine: odvajanju imovine ili zajednici imovine; vremenu upisa u Registar; podatke o bračnom ugovoru; vremenu prestanka režima bračne stečevine;
  • posebne informacije; informacije o tome koja imovina čini dio vlastite imovine svakog bračnog druga; odgovornost jednog bračnog druga za obveze drugoga bračnog druga; ograničenja bračno-imovinskih prava; ostale informacije o trećim stranama; zabilješke.

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Svaka osoba može dobiti uvid u Registar i zatražiti izvatke iz Registra.

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

Ugovor, kao i sudska odluka o diobi zajedničke imovine, može se pobijati prema trećim stranama nakon upisa u Registar bračno-imovinskih odnosa; u odnosu na nekretnine, može se pobijati nakon upisa u zemljišne knjige.