3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Bračni drugovi imaju pravo odrediti bračnim ugovorom:

  • da je imovina stečena i prije i za vrijeme bračne zajednice vlastita imovina svakog bračnog druga;
  • da vlastita imovina koju je jedan bračni drug stekao prije braka postaje bračna stečevina nakon sklapanja braka;
  • da je imovina stečena za vrijeme bračne zajednice bračna stečevina koja im pripada u različitim udjelima (čl.. 3.104(1) GZ-a).

Bračni drugovi mogu bračnim ugovorom odrediti da se jedan od režima bračne stečevine primjenjuje na njihovu cjelokupnu imovinu ili samo na određeni dio ili na konkretne pokretnine (čl. 3.104(2) GZ-a).

Bračni drugovi mogu bračnim ugovorom odrediti režim bračne stečevine u odnosu na njihovu postojeću imovinu kao i buduću imovinu (čl. 3.104(3) GZ-a).

Bračnim ugovorom mogu se utvrditi prava i obveze u vezi upravljanja imovinom, međusobnog uzdržavanja, sudjelovanja u namirenju obiteljskih potreba i troškova kao i postupak diobe imovine u slučaju rastave te ostala pitanja u vezi međusobnih imovinskopravnih odnosa bračnih drugova (čl. 3.104(4) GZ-a).

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Bračni ugovor sklapa se pred javnim bilježnikom te ga stranke upisuju u Registar bračnih ugovora (vidi pod 4) (čl. 3.103 GZ-a).

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Bračni se ugovor može sklopiti prije sklapanja braka (predbračni ugovor) ili u bilo kojem trenutku nakon sklapanja braka. Bračni ugovor sklopljen prije sklapanja braka stupa na snagu danom sklapanja braka. Ugovor sklopljen nakon sklapanja braka stupa na snagu na dan kada je ugovor sklopljen osim ako ugovorom nije predviđeno drugačije (čl. 3.102 GZ-a).

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Izmjene i dopune ili raskid bračnog ugovora mogući su u bilo kojem trenutku međusobnim dogovorom bračnih drugova pred javnim bilježnikom, uz odobrenje suda (čl. 3.103(2), čl. 3.106(1) GZ-a).