4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

U Litvi postoji Registar bračnih ugovora kojeg vodi Središnji hipotekarni ured.

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

U Registru se upisuju bračni ugovori i dioba imovine.

Podaci koji se upisuju u Registar uključuju datum bračnog ugovora, podatke o ugovornim stranama, datum ili uvjet stupanja ugovora na snagu, podaci o imovini koja je predmet ugovora o mjerodavnom režimu i predviđeni režim imovine (čl. 14 Pravilnika o Registru bračnih ugovora).

U Registar se dostavlja ugovor ili sudska odluka o diobi bračne stečevine, podaci o strankama ugovora ili podaci o osobama čija je imovina predmet podjele temeljem sudske odluke, podaci o imovini koja je predmet potvrđenog ugovora ili sudske odluke o podjeli imovine te predviđeni režim (čl. 15 Pravilnika o Registru bračnih ugovora).

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Izvadci iz Registra izdaju se pisanim putem, elektroničkom poštom, poštom ili nekim drugim načinom komunikacije ili osobno stranci (čl. 63 Pravilnika o Registru bračnih ugovora).

Podaci iz Registra stavljaju se na raspolaganje svakoj osobi koja ima opravdani i zakonski interes koristiti navedene podatke (čl. 67 Pravilnika o Registru bračnih ugovora).

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

Bračni ugovor i njegove izmjene i dopune mogu biti pobijani u odnosu na treće strane, ako su upisani u Registar bračnih ugovora. Ovo se pravilo ne primjenjuje ako je treća strana u trenutku sklapanja pravnog posla znala za bračni ugovor i njegove izmjene i dopune (čl. 3.103(3) GZ-a).