6 Koje su posljedice smrti?

U slučaju smrti jednog bračnog druga, preživjeli bračni drug ima pravo na jednu polovicu bračne stečevine (čl. 52. Zakona o javnim bilježnicima). Nadalje, preživjeli bračni drug ima pravo na nasljeđivanje imovine na temelju zakona zajedno s njihovim nasljednicima (ako isti postoje) kao nasljednik prvog ili drugog nasljednog reda. Preživjeli bračni drug nasljeđuje zajedeno s nasljednicima prvog nasljednog reda ostavitelja (djeca) jednu četvrtinu ostavine, ako ima najviše tri nasljednika, osim bračnog druga. Ako ostavitelj ima više od tri nasljednika, bračni drug i ostali nasljednici nasljeđuju jednake dijelove. Ako bračni drug nasljeđuje ostavinu zajedno s nasljednicima drugog nasljednog reda (roditelji i unuci), preživjeli bračni drug ima pravo na polovicu ostavine. U slučaju da ostavitelj nije imao nasljednike prvog i drugog nasljednog reda, preživjeli bračni drug nasljeđuje cijelu ostavinu (čl. 5.13 GZ-a).