9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Sudovi Republike Litve nadležni su odlučivati u obiteljskim predmetima ako je barem jedan bračni drug državljanin Republike Litve ili je osoba bez državljanstva s prebivalištem u Republici Litvi (čl. 784(1) Zakona o parničnom postupku Republike Litve (u daljnjem tekstu ZPP)). Ako oba bračna druga imaju prebivalište u Republici Litvi, isključivo su nadležni sudovi Republike Litve (čl. 784(2) ZPP-a). Sudovi Republike Litve također su nadležni odlučivati u obiteljskim predmetima čak i ako su oba bračna druga strani državljani, ali oboje imaju prebivalište u Republici Litvi (čl. 784(3) ZPP-a).

Sudovi Republike Litve isključivo su nadležni u predmetima koji se odnose na nekretnine koje se nalaze u Republici Litvi (čl. 786 ZPP-a).

O predmetu odlučuje područni sud mjesta prebivališta tuženika (čl. 26 i 29 ZPP-a).