8 Što nacionalno zakonodavstvo predviđa za imovinu registriranih i neregistriranih partnera?

Zakon od 9 srpnja 2004. (Mém. P. 2019 et seqq., Parl. Dok. br. 4946) o pravnim učincima nekih ortaštva stupio na snagu 1 studenog 2004.

Partneri koji su sastavili izjavu o ortaštvu mogu odrediti posljedice ortaštva na imovinu pomoću pisanog ugovora između njih. Ovaj se ugovor može sklopiti ili izmijeniti i dopuniti u bilo kojem trenutku. Obavijest o ugovoru ili izmjenama i dopunama šalje se uredu državnog odvjetnika u roku od tri radna dana (članak 6 >Zakona iz 2004.).

Ako ugovor ne postoji, izjava partnera usprkos tome stvara prava i obveze između partnera koji su, u mnogim aspektima, slični onima bračnih drugova. Naznačene odredbe primjenjuju se samo na ortaštva objavljena u skladu s člankom 3 ovoga Zakona (članak 1 >Zakona iz 2004.). Ne postoje nikakve posebne odredbe u vezi imovinskog režima kod neregistriranih vanbračnih veza.

Zakon iz 2004. je nedavno nadopunjen Zakonom od 3.kolovoza 2010. (Mém. P. 2190 et seqq., Parl. Dok. br. 5904), članci 4-1 kojima se priznaje partnerstvo sklopljeno u inozemstvu i omogućuje uživanje istih prednosti poput onih koje su dane luksemburškim partnerstvima.