9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Općenito se prihvaća da se na međunarodnoj razini nadležni sudovi određuju prema istim propisima poput onih koji određuju mjesnu nadležnost u nacionalnom zakonodavstvu.. Ovisno o okolnostima, u obzir se uzimaju i ostali čimbenici , poput onih koji dodjeljuju nadležnost, prebivalište (mjesto glavnog nastana), državljanstvo, lokacija imovine itd.)

U Velikom Vojvodstvu Luxemburg, sudsko rješenje o razvodu ili odvajanju obično također nalaže likvidaciju i podjelu bračne stečevine te imenuje javnog bilježnika da ih provede.

Načelno, nadležnost u smislu režima bračne stečevine ne ovisi o lokaciji nepokretne imovine. Kao rezultat navedenoga, luksemburški sudovi također mogu naložiti prodaju imovine koja se nalazi u inozemstvu putem aukcije.

Ako imenovani javni bilježnik ne može izmiriti strane, on/ona sastavlja izvještaj u kojima specificira njihove zahtjeve te ih upućuje na sud.