4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

Bračni ugovor upisuje javni bilježnik najkasnije 15 dana od njegovog sklapanja.

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

Postoji samo jedan registar. To je Javni registar koji vodi Ministarstvo pravosuđa.

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

Potrebno je upisati sljedeće podatke; činjenicu sklapanja bračnog ugovora; datum isprave; podatke o ugovornim stranama; te vrstu režima bračne stečevine koji su strane odabrale za uređenje njihovih imovinskih odnosa.

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Informacije iz Javnog registra su dostupne svima koji ih zatraže. Jednostavan zahtjev u pisanom obliku predaje se u registarskom uredu, a službeni odgovor slijedi u roku od 10 dana. Javni bilježnici imaju on-line pristup Registru i mogu odmah dobiti odgovor.

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

Glavni cilj je da se za treće strane (pogotovo vjerovnike) može pretpostaviti da znaju za postojanje bračnog ugovora.