3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Bračni drugovi mogu odstupiti od zakonskog režima sklapanjem bračnog ugovora. Strane mogu slobodno odabrati sadržaj ugovora, no u praksi se bira između ograničene zajednice imovine i isključenja bilo kakve zajednice, što obično dolazi u kombinaciji s ugovornim odredbama o saldiranju. Potrebno je razlikovati ugovornu odredbu o periodičnom saldiranju od one o konačnom saldiranju kod prestanka braka. Nemoguće je isključiti međusobna potraživanja za održavanje i ograničiti pravila o zaštiti obitelji, poput potrebe za suglasnošću drugog bračnog duga za raspolaganje obiteljskim domom (vidi čl. 1:88 BW).

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Bračni ugovor mora biti sastavljen u obliku vjerodostojne isprave. Adrese javnih bilježnika u Nizozemskoj su dostupna na: http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Bračni ugovor se može sklopiti prije ili tijekom trajanja braka (vidi čl. 1:114 BW). U prvom slučaju, ugovor stupa na snagu u trenutku sklapanja braka , a u drugom dan nakon njegovog potpisivanja.

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Moguće su izmjene i dopune ugovora tijekom braka, vidi odgovore pod 3.2 i 3.3.