4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

Registar bračne stečevine se vodi u sudskoj pisarnici. Bračni se ugovori moraju upisati na mjesno nadležnom sudu za mjesto u kojem je brak sklopljen. Ako je brak sklopljen izvan Nizozemske , bračni ugovor se upisuje kod službenika sudske pisarnice Suda u Haagu.

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

Primjerak vjerodostojne isprave koja sadrži bračni ugovor se evidentira u registru.

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Svatko može dobiti uvid u registar i dobiti po uplati pristojbe primjerak bračnog ugovora.

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

Ugovor napravljen tijekom trajanja braka može se pobijati u dobroj vjeri u odnosu na treće strane 14 dana nakon njegovog upisa u registar (vidi čl. 1:120 BW). Predbračni ugovori zaključeni prije sklapanja braka i evidentirani u registru mogu se pobijati od datuma sklapanja braka.