5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

Zajednica imovine se poništava razvodom vidi čl. 1:99 BW). Načelno, bračni drugovi imaju pravo na polovicu imovine svaki. Nakon poništenja zajednice, svaki bračni drug može zahtijevati povrat svoje odjeće, nakita, profesionalne i poslovne opreme, dokumenata i uspomena koji pripadaju njegovoj/njenoj obitelji (vidi čl.1:101 BW). Raspodjela se određuje na temelju sporazuma o razvodu ili je određuje sudac (vidi čl. 3:185 BW). Ona se može zatražiti u bilo kojem trenutku (vidi čl. 3:178 BW). Na temelju ugovorne odredbe o saldiranju iz bračnog ugovora, u slučaju razvoda mora također postojati nagodba ( u obliku novčane naknade) između bračnih drugova.

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Nakon razvoda, bivši bračni drug i nadalje je odgovoran za ukupan dug iz bračne stečevina koji je napravio/la tijekom braka. Drugi bivši bračni drug odgovoran je zajedno i pojedinačno za taj dug nakon rastave braka. Vjerovnik može naplatiti ovaj dug samo iz bračne stečevine koja je dodijeljena drugom bivšem bračnom drugu. Dug se također može naplatiti iz vlastite imovine bivšeg bračnog druga koji ga je napravio, ali ne i iz vlastite imovine drugog bivšeg bračnog druga. 1:102 BW).

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

Stečevina se dijeli raspodjelom imovine u naturi ili plaćanjem novčane naknade. Zahtjev za diobom se može podnijeti u bilo kojem trenutku (vidi čl. 3:178 BW).