7 Predviđa li vaše nacionalno zakonodavstvo posebne bračne imovinske režime za višenacionalne parove?

Ne, vidi odgovor na pitanje pod 1.