4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

U Poljskoj ne postoji poseban registar bračnih ugovora.

U skladu sa Zakonom o nacionalnim sudskim registrima, vodi se registar poduzetnika. Zakon omogućava evidentiranje podataka o režimu bračne stečevine pojedinaca koji se vode u registru u kao poduzetnici ili ortaci u komercijalnom ortaštvu. Podaci u registar u su javni. Prema tome, u ovom će slučaju uvjet obavještavanja ugovorne strane o sklapanju bračnog ugovora biti ispunjen dostavljanjem napomene o režimu bračne stečevine u spomenutom registru (vidi 3.1).