9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

U slučajevima o kojima se odlučuje u parničnom postupku poljski su sudovi nadležni po pitanjima obiteljskog prava i imovinsko pravnih odnosa bračnih drugova ako tuženik ima svoje prebivalište ili boravište u Poljskoj , ili ako to nije slučaj, ako:

  • 1) je zadnje zajedničko prebivalište ili boravište oba bračna druga bilo u Poljskoj, a jedan bračni drug još uvijek ima prebivalište ili boravište u Poljskoj; ili
  • 2) bračni drug - tužitelj - je imao prebivalište ili boravište u Poljskoj barem godinu dana prije početka postupka; ili
  • 3) bračni drug - tužitelj - je poljski državljanin s prebivalištem ili boravištem u Poljskoj najmanje šest mjeseci prije početka postupka; ili
  • 4) su oba bračna druga poljski državljani.

Poljski sudovi imaju isključivu nadležnost ako su oba bračna druga poljski državljani s prebivalištem i boravištem u Poljskoj (čl. 11031 Zakona o parničnom postupku). U slučajevima o kojima se odlučuje u izvanparničnom postupku , poljski su sudovi nadležni po pitanjima obiteljskog prava ako je jedan od bračnih drugova ili jedna od osoba koja se želi vjenčati poljski državljanin ili stranac s prebivalištem ili boravištem u Poljskoj ili ako se namjerava vjenčati u Poljskoj. Predmeti koji se odnose na diobu bračne stečevine po prestanku režima zajednice imovine također potpadaju pod nadležnost poljskih sudova ako se bračna stečevina ili njen značajni dio nalazi u Poljskoj (čl. 11061 Zakona o parničnom postupku).