3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Sklapanjem bračnog ugovora bračni drugovi mogu odrediti:

  • a) univerzalnu zajednicu imovine premda taj odabir nije moguć kada jedan ili oba bračna druga već imaju djecu koja nisu njihova zajednička djeca. Pod ovim imovinskim režimom, sva sadašnja i buduća imovina koja pripada bračnim drugovima čini dio bračne stečevine osim imovine koja se isključuje temeljem zakona (čl. 1732 GZ-a). Na primjer, darovana ili naslijeđena imovina, ako je propisano da se isključi iz bračne stečevina, osobna prava i obiteljske uspomene male financijske vrijednosti isključuju se iz bračne stečevine (čl. 1733 GZ-a).
  • b) odvajanje imovine koje je obvezno ako je brak sklopljen prije okončanja preliminarnih postupaka ili ako jedan ili oba bračna druga imaju navršenih 60 godina. Pod ovim režimom, svaki bračni drug zadržava kontrolu nad i pravo na svoju ukupnu sadašnju i buduću imovinu kojom može slobodno raspolagati (čl. 1735 GZ-a).
  • c) atipični režim , što znači da bračni drugovi mogu odabrati režim koji ima karakteristike dva ili čak tri bračno-imovinska režima.

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Bračni ugovor mora biti u obliku vjerodostojne isprave koju sastavlja javni bilježnik ili isprave koju sastavlja ured Građanskog registra.

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Bračni ugovor se mora sklopiti prije braka i stupa na snagu odmah po sklapanju braka. Režim bračne stečevine se ne može promijeniti nakon sklapanja braka.

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, bračni drugovi ne mogu promijeniti ili nadopuniti postojeći ugovor.