3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Bračni drugovi mogu birati između zakonskog režima zajednice imovine, konvencionalnog režima zajednice imovine i režima odvajanja imovine. U konvencionalnom režimu zajednice imovine, bračni drugovi mogu proširiti ili ograničiti opseg zajedničke imovine, urediti modalitete moguće buduće diobe zajedničke imovine ili osigurati da za određene upravljačke radnje bude potrebna suglasnost oba bračna druga. Ako odaberu režim odvajanja imovine, svaki bračni drug zadržava imovinu koju je posjedovao/la prije braka te postaje isključivi vlasnik imovine koju je stekao/la individualno tijekom braka. Međutim, bračni drugovi ne moraju odstupiti od primarnog režima koji je uređen prema člancima 313 do 328 Građanskog zakonika, bez obzira na režim bračne stečevine koji odaberu.

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Bračni ugovor kojim se odabire neki drugi režim u mjesto zakonskog režima zajednice imovine mora bit ovjeren kod javnog bilježnika, inače podliježe apsolutnoj ništetnosti.

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Bračni ugovor se može sklopiti prije sklapanja braka, u kojem slučaju proizvodi učinke od datuma sklapanja braka. Bračni ugovor se može sklopiti i tijekom trajanja braka u kojem slučaju proizvodi učinke od datuma sklapanja (čl. 330 Građanskog zakonika).

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

U skladu s člankom 369 Građanskog zakonika, bračni drugovi mogu, pod uvjetom da je brak sklopljen barem godinu dana ranija, u bilo kojem trenutku, zamijeniti postojeći režim bračne stečevine s drugim režimom ili promijeniti postojeći režim u skladu s materijalnim i formalnim uvjetima koje predviđa zakon o sklapanju bračnih ugovora.