4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

Bračni ugovori moraju biti upisani u Nacionalni registar režima bračne stečevine koji se vodi pri Nacionalnom udruženju javnih bilježnika Rumunjske (Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România), registar o građanskom statusu u mjestu u kojem se nalazi ustanova u kojoj je brak sklopljen te ostale javne registre, ovisno o vrsti imovine (trgovački registar, zemljišne knjige itd.)

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

Primjerak bračnog ugovora pohranjuje se u Nacionalni registar režima bračne stečevine te registar o građanskom statusu kao i u ostale navedene registre.

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Svaka osoba može imati uvid u Nacionalni registar režima bračne stečevine te zatražiti izdavanje potvrdi o izvatcima (čl. 334 st. 5 Građanskog zakonika), bez obveze opravdavanja svoga interesa.

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

Bračni ugovor se može pobijati u odnosu na treće strane ako je upisan.