3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Novi slovenski Obiteljski zakon propisuje instituciju ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa. U takvom ugovoru supružnici dogovaraju sadržaj režima bračne stečevine koji se razlikuje od obveznog. Supružnici se mogu jednoglasno dogovoriti i o drugim imovinskim odnosima za vrijeme trajanja braka te u slučaju razvoda. Prije zaključivanja ugovora o imovinsko-pravnim odnosima supružnici se moraju međusobno informirati o svom imovinskom stanju. U suprotnom je ugovor o imovinsko-pravnim odnosima sporan. Ugovorom o imovinsko-pravnim odnosima se također može urediti uzajamna pomoć i uzdržavanje bivših bračnih drugova u slučaju razvoda.

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Prihvatljivi ugovor između bračnih drugova kao i sve njegove izmjene i dopune moraju biti u obliku vjerodostojne javnobilježničke isprave.

Ugovor o imovinsko-pravnim odnosima supružnika mora se zaključiti u obliku ovršne javnobilježničke isprave. Prije potpisivanja ugovora predviđena je javnobilježnička obveza pojašnjenja, a ugovor se upisuje u upisnik ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa. Ako ugovor o uređenju imovinsko-pravnih odnosa nije valjan, na supružnike se primjenjuje zakonskii propisan imovinski režim. Ako ugovor o uređenju imovinsko-pravnih odnosa nije upisan u upisnik ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa, valjana je pretpostavka u odnosu na treće strane da se zakonski propisan imovinski režim primjenjuje na imovinske odnose supružnika.

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Ugovori koji određuju da vlastita imovina potpada pod zajedničku imovinu mogu se sklapati samo tijekom braka.

Primjenjuje se sloboda sklapanja ugovora: ugovorni imovinski režim se primjenjuje na supružnike od datuma zaključivanja ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa, osim ako on ne sadrži drugačiji sporazum. Ugovor o uređenju imovinsko-pravnih odnosa koji potpišu budući supružnici stupa na snagu na dan sklapanja braka ili nakon toga na dan koji odrede budući supružnici u ugovoru o uređenju imovinsko-pravnih odnosa.

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Primjenjuje se sloboda sklapanja ugovora: supružnici mogu mijenjati već sklopljeni ugovor o uređenju imovinsko-pravnih odnosa u obliku javnobilježničke isprave, a o toj promjeni je potrebno obavijestiti upisnik ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa.