4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

Ugovor o uređenju imovinsko-pravnih odnosa se upisuje u upisnik ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa koji je računalno upravljana zbirka podataka koju vodi Slovenska komora javnih bilježnika.