5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

Oba bračna druga imaju pravo podnijeti sudu zahtjev za diobu imovine nakon prestanka (također i tijekom) braka. Diobu također može zatražiti i vjerovnik jednog bračnog druga zbog obveza koje nisu obvezujuće za drugog bračnog druga. U početnoj fazi diobe utvrđuje se zajednička imovina i udjeli bračnih drugova u istoj. Kod diobe zajedničke imovine, udjeli bračnih drugova ne mogu se utvrditi za svaku pojedinu imovinu, već samo udio svakog bračnog druga u ukupnoj imovini. Pretpostavka jednakih udjela u zajedničkoj imovini može se osporiti. Kod takvih sporova sud razmatra sve okolnosti predmeta (posebno dohodak bračnih drugova, potporu koju jedan bračni drug pruža drugome, koji bračni drug ima skrbništvo nad djecom, brigu bračnih drugova o domu i obitelji, troškove bračnih drugova za održavanje zajedničke imovine te bilo koji drugi oblik doprinosa upravljanju, održavanju i povećanju zajedničke imovine).

Nakon što se utvrde udjeli bračnih drugova , u drugoj se fazi oni mogu dogovoriti o načinu diobe imovine. Za potpuno odvajanje imovine, bračni drugovi mogu birati između fizičke diobe i civilne diobe ili njihove kombinacije. Ako postizanje sporazuma o ovom pitanju nije moguće, sud mora prvo obaviti fizičku diobu u izvanparničnom građanskom postupku, dajući mu prednost pred civilnom diobom u kojem se imovina prodaje, a prihodi dijele. U slučaju fizičke diobe, svaki bračni drug dobiva, unutar granica svoga udjela, imovinu za koju dokaže da za nju ima jači zakoniti interes. Bračni drug dobiva imovinu koja služi njegovoj/njenoj profesiji ili drugim aktivnostima i koje mu/njoj omogućuju da zaradi plaću ili služi isključivo za njegovu/njenu osobnu upotrebu te nije njegova/njena vlastita imovina.

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Bračni drugovi su i nakon razvoda zajedno i pojedinačno odgovorni za njihove zajedničke dugove sve do diobe zajedničke imovine kada je potrebno također razdvojiti i dugove. Ako do toga ne dođe, bračni drugovi ostaju zajedno i pojedinačno odgovorni.

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

Ako vrijednost vlastite imovine bračnog druga , koja je korištena za podmirenje dugova, premašuje njegov/njen udio u tim dugovima, on/ona mogu podnijeti zahtjev za naknadu troškova od drugoga bračnog druga.