3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Bračni drugovi imaju pravo bračnim ugovorom urediti bračnoimovinski režim koji se razlikuje od zadanog režima.

Prema španjolskom pravu, alternativa zakonski propisanom bračnoimovinskom režimu stečevine je režim odavajanja imovine (régimen de separación de bienes) i režim sudjelovanja u stjecanju (régimen de participación). U skladu s režimom odvajanja imovine (čl. 1435-1444 CC), svaki bračni drug zadržava ono što je unio u brak te postaje jedini vlasnik imovine koju je stakao/stekla za vrijeme braka. Ako se ne može utvrditi kome pripada imovina, pretpostavlja se da svakom bračnom drugu pripada polovica.

Sukladno režimu sudjelovanja u stjecanju (čl. 1411-1434 CC), svaki bračni drug zadržava ono što je unio u brak te postaje jedini vlasnik imovine koju je stakao/stekla za vrijeme braka, no ima pravo na udio u stečevini drugog bračnog druga dok je na snazi ovaj sustav. Stečevina se obračunava u trenutku razvrgnuća ili raskida braka.

U skladu s oba režima, bračni drug ne odgovara za dugove drugog bračnog druga te svaki bračni drug može slobodno raspolagati svojom imovinom, s iznimkom obiteljskog doma (čl. 1320 CC).

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Bračni se ugovori (capitulaciones matrimoniales) moraju sklopiti u obliku vjerodostojne isprave (čl. 1315 CC). Ugovor mora biti sklopljen u nazočnosti javnog bilježnika koji sastavlja vjerodostojnu ispravu (čl. 1280 CC). Ista se potom upisuje u građanski upisnik kako bi imao učinke protiv trećih strana.

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Bračni ugovori mogu biti skopljeni prije ili za vrijeme braka. Bračni ugovori sklopljeni prije braka imat će učinak samo ako je brak kasnije zaključen (čl. 1333 CC). Bračni ugovori sklopljeni za vrijeme braka imaju učinak od trenutka sklapanja, no nemaju učinak u odnosu na treće strane sve dok nisu upisani u građanski upisnik.

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Bračni drugovi također mogu mijenjati postojeći ugovor ako su ispunjeni formalni zahtjevi (čl. 1331 CC). Međutim, promjene nemaju učinak na prava koja su treće strane već stekle (čl. 1317 CC).