4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

Bračnoimovinski režim i sve njegove promjene moraju se upisati kako bi imale učinak u odnosu na treće strane.

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

Brak i bračni ugovor trebaju se upisati u građanski registar u mjestu uobičajenog boravišta bračnih drugova (čl. 1333 CC, čl. 69 LRC i čl. 70 LRC). Obvezna je samo registracija braka (čl. 71 LRC).

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

Bračni ugovori sklopljeni prije braka moraju se registrirati jednako kao i ugovori sklopljeni za vrijeme braka ako se njima mijenja bračnoimovinski režim (u suprotnome neće imati učinka u odnosu na treće strane), a također je potrebno registrirati presude o zakonskoj rastavi i razvodu braka (čl. 77 LRC). Zainteresirane strane kao dokaz upisa dobivaju potvrdu koju izdaje građanski upisnik (čl. 75 LRC). U praksi se koristi dokument pod nazivom Libro de Familia («Obiteljska knjiga») u kojemu se bilježe pojedinosti o braku, rođenje djece, itd.

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Sve upisane informacije su javne (čl. 6 LRC), no zaštićenim podacima mogu pristupiti samo zainteresirane strane ili njihovi nasljednici (Zakon o zaštiti podataka 15/1999).

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

Pravna posljedica upisivanja/registracije je učinak u odnosu na treće strane (čl. 70 LRC).