8 Što nacionalno zakonodavstvo predviđa za imovinu registriranih i neregistriranih partnera?

Ne postoje jedinstveni španjolski propisi za registrana partnerstva u odnosu na materijalna prava ili međunarodno privatno pravo. Neke automne zajednice imaju svoja pravila.

Partnerstva mogu biti istospolna ili heteroseksualna, registrirana ili neregistrirana. Ne postoji opći propis na nacionalnoj razini.

U Andaluziji, Aragonu, Asturiji, Balearoma, Kanarima i Kantabriji zakon o partnerstvima također sadrži pravne odredbe o registru partnerstva.

Samo Katalonija propisuje općinske upisnike. Postojanje partnerstva se dokazuje putem vjerodostojne isprave.

U regijama Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, Valenciji, Castilla-La Mancha i Castilla-León ne postoje posebne odredbe o partnerstvima; iste su sadržane u propisima o registru partnerstva.

Registri partnerstva nisu propisani na nacionalnoj nego na regionalnoj (autonomnoj) razini te postoje samo posebne pravne odredbe u regijama Andaluzija, Aragon, Asturija, Baleari, Kanari, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicija, Madrid, País Vasco i Valencija koji također sadrže pravne odredbe o stvarnim partnerstvima.

Svaka autonomna zajednica propisuje registre drukčije, a učinci registracije variraju od jednostavne izjave do praktične jednakovrijednosti s brakom. Neke autonomne zajednice ne predviđaju regionalne registre.

Ne postoje posebne zakonske odredbe o imovini neregistriranih izvanbračnih partnera, a čak i u slučaju registriranog partnerstva partneri sami uređuju imovinski režim (osim ako zakonom nije drugačije uređeno) uz mogućnost izbora pravila koja se primjenjuju na brak. U slučaju nepostojanja sporazuma ili posebnih zakonskih odredbi, primjenjivat će se opće odredbe zakona o obveznim odnosima i zakona o vlasništvu.

Ako nije drukčije određeno, obiteljski dom pripada vlasniku, osim ako ima djece ili postoji interes za potrebnom zaštitom, u kojem slučaju odlučuje sud.